All publications

2023
Hachmann, R. & Calsen, D. (2023). Multimodalitet. In Riis, M & Brodersen, A. (Eds). (2023). Erhvervsdidaktisk opslagsbog (pp. 241-246). Hans Reitzels Forlag

2022
Hachmann, R. (2022). Cybervåbnet teknologiforståelse gennem scenariebaserede computationelle praksisser i 8. klasse. I  Bundsgaard, J.,  Fougt,  S.S., Hanghøj, T., & Misfeldt, M. (red.) Håndbog i Scenariedidaktik. Aarhus Universitetsforlag

Hachmann, R. The Cyber Weapon: Decomposing Puzzles in Unplugged Computational Thinking Practices with Computational Objects. Künstl Intell (2022). https://doi.org/10.1007/s13218-022-00756-8

Andersen, L. B., Brabrand, C., Buhl, M., Caprani, O., Georgsen, M., Hachmann, R., Hjorth, M., Jørnø, R. L. V., Køhrsen, L., Misfeldt, M., Nørgård, R. T., Nortvig, A-M., & Rehder, M. M. (2022). Anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale: slutleverance i 3. spor af forsøgsprogrammet for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisninghttps://emu.dk/sites/default/files/2022-01/gsk_teknologiforst%C3%A5else_Slutrapport_anbefalinger%20til%20uddannelse%20af%20l%C3%A6rere%20og%20p%C3%A6dagoger.pdf

2021
Christensen, I.-M. F., Dalsgaard, C., Georgsen, M., & Hachmann, R. (2021). Undervisning, læring og teknologi under Corona-pandemien: Introduktion til Læring og Medier (LOM) nr. 24, 2021. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM)14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.129163

Hachmann, R. & Krenzen, A. E. (2021). Læreruddannelsen kan styrkes med flere former for praksistilknytninger. Debatindlæg på Skolemonitor. https://skolemonitor.dk/debat/art8417145/L%C3%A6reruddannelsen-kan-styrkes-med-flere-former-for-praksistilknytninger

Odgaard, A. B. & Hachmann, R. (2021) Productive tensions:Computational things in preschool and school practices.
Espressopaper at The 19th Biennial EARLI Conference of The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). https://earli.org/
Extended abstract can be found here: Productive tensions EARLI 2021

Slot, M.F., Hachmann, R., Hjorth, M., & von Seested, M. (forthcoming). Et fag bliver til – En kvantitativ analyse af 110 undervisningsforløb om teknologiforståelse. LearningTech, 10, s.

Dau, S., Hachmann, R. & Sehested, M. v. (2021). Uoverenstemmende overenstemmelse. En narrativ fortolkning af epistemologiske fagdidaktiske forståelser af teknolgiforståelse som fag. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (10), 144-168. DOI 10.7146/lt.v6i10.125225

Hachmann, R. (2021). Reflecting on or with practice? Full paper at the European Conference on Reflective Practice-based Learning.

Hachmann, R. (2021, jan 21). Teknologiforståelse er ikke lig it i undervisningen: – en kommentar til Per Fibæk Laursen. Folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/1863687/teknologiforstaaelse-er-ikke-lig-it-i-undervisningen

2020
Hachmann, R. (2020, dec 2). Teknologiforståelse: en del af skolens demokratiske dannelsesopgave? Folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/1860012/teknologiforstaaelse—en-del-af-skolens-demokratiske-dannelsesopgave

Hachmann, R. (2020, jun 13). Teknologiforståelse er humanisme: en kommentar i slipstrømmen på midtvejsevalueringen af teknologiforståelsesforsøget i folkeskolen. Folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/1845892/teknologiforstaaelse-er-humanisme

Hachmann, R. (2020, maj). Situated Readiness and Transformation of Learning Across Situations and Settings. Paper at the Networked Learning Conference 2020.  Paper: Situated-readiness-and-transformation-of-learning-across-situations-and-settings.pdf

Hachmann, R. (2020, dec 2). Teknologiforståelse: en del af skolens demokratiske dannelsesopgave? Folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/1860012/teknologiforstaaelse—en-del-af-skolens-demokratiske-dannelsesopgave

Hachmann, R. (2020, jun 13). Teknologiforståelse er humanisme: en kommentar i slipstrømmen på midtvejsevalueringen af teknologiforståelsesforsøget i folkeskolen. Folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/1845892/teknologiforstaaelse-er-humanisme

Hachmann, R. (2020). Det pædagogiske læringscenter: et knudepunkt i skolens indre liv. Liv i skolen , 22(2), 10-19.

Dohn, N. B., Markauskaite, L., & Hachmann, R. (2020). Enhancing Knowledge Transfer. I M. J. Bishop, E. Boling, J. Elen, & V. Svihla (red.), Handbook of Research in Educational Communications and Technology: learning Design (pp. 73-96). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36119-8_5

Hachmann, R. (2020). DIDAKTISK DESIGN FOR TRANSFORMATIONER AF FAGLIG VIDEN: En undersøgelse af lærerstuderendes transformationer af faglig viden mellem professionsuddannelse og -praksis. Print and Sign, SDU.

Dohn, N. B., & Hachmann, R. (2020). Knowledge transformation across changes in situational demands between education and professional practice. I N. Bonderup Dohn, S. Børsen Hansen, & J. J. Hansen (red.), Designing for situated knowledge transformation (s. 249-266). Routledge.

2019
Hachmann, R. (2019). Designing for Transfer as Situated Readiness.
Paper præsenteret ved The European Association for Research on Learning and Instruction 2019, Aachen, Tyskland.

2018
Hachmann, R., & Dohn, N. B. (2018). Participatory skills for learning in a networked world. I N. B. Dohn (red.), Designing for Learning in a Networked World (pp. 102-119). Routledge.

Jørnø, R. L. V., & Hachmann, R. (2018). Mediepatruljer: En social teknologi. I J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. Ting Graf, T. Illum Hansen, & C. Krog Skott (red.), Skoleudvikling med IT: Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (pp. 233-254). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Nr. 3Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg Nr. 1

2016
Hachmann, R., Buus, L., & Godtsk, M. (2016). Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser. Læring og Medier (LOM), (15), 1-8. https://tidsskrift.dk/lom/article/download/104445/153344

Holmboe, P., & Hachmann, R. (2016). Professionelle fællesskaber i digitale miljøer. I T. R. S. Albrechtsen (red.), Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden (s. 165-176). Dafolo. Undervisning og læring

Hachmann, R. (2016). I mål med flipped learning. I A. Schunk (red.), Flip din undervisning: en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning (pp. 94-122). Turbine Forlaget.

Hachmann, R. (2016). It og læring. I S. Larsen (red.), Pædagogik og lærerfaglighed (pp. 277-297). Hans Reitzels Forlag.

Holmboe, P., & Hachmann, R. (2016). Flipped Learning fra et elevperspektiv: mening og fagligt udbytte. I K. Storm, & A. M. Lundstrøm (red.), Alle kan flippe: erfaringer med Flipped Learning på ungdoms- og erhvervsuddannelser (pp. 52-63). Lindhardt & Ringhof.

Hachmann, R. (2016). Læringsvejlederen på det pædagogiske læringscenter. Liv I Skolen, 18(1), 6-13.

Holmboe, P., & Hachmann, R. (2016). Er det sådan at almindelige bøger ikke har udsigt til samme succes hos moderne studerende? Mona, (1), 64-68. https://tidsskrift.dk/index.php/mona/article/viewFile/72238/129450

2015
Holmboe, P., & Hachmann, R. (2015, dec). The Flipped Learning model. http://quality-map.eu/wp-content/uploads/2014/10/T6-TheFlippedLearningModel_final-aug14.pdf

Holmboe, P., & Hachmann, R. (2015). Flipped Learning: flip med video. PRAXIS. http://www.flippedlearning.dk

2014
Hachmann, R., & Denning, R. C. (2014). Multimodale Muligheder. PRAXIS.

Hachmann, R. (2014). Multimodale Muligheder: digitale og multimodale læremidler i EUD. https://rhachmann.files.wordpress.com/2014/12/mm_eud_final.pdf

Hachmann, R., & Holmboe, P. (2014). Flipped Learning: mere end bare video. (2 ed.) PRAXIS. http://flippedlearning.dk

2013
Hachmann, R. (2013). Nye medier nye læringsstrategier. UC SYD.

Hachmann, R., & Carlsen, D. (2013). It og udvikling: fagteamets arbejde med it-didaktik. I C. Engel (Eds.), It i alle fag Dafolo.

Hachmann, R. (2013). It og skoleudvikling: ledelsens rolle. Skolen i morgen, (5), 5-7.

2012
Hachmann, R. (2012). TALEstrøm: om arbejdet med mundtlige fortællinger i 1. klasse – en beretning fra det virkelige liv. Dansk, (2), 17-19. http://mit.dansklf.dk/Tidsskrifter/Dansk/2012.aspx

Hachmann, R., Roug-Andersen, Y., & Larsen, J. (2012). Sæt Skrivespor (ibog): sprog, genre og sprogrigtighed. Systime.

2011
Hachmann, R. (2011). Veje til fremtidens skolebibliotek. IT og undervisning, (3), 39-41. https://rhachmann.files.wordpress.com/2011/11/veje-til-fretidens-skolebib-i-it-og-undervisning-oktober-2011.pdf

2010
Hachmann, R. (2010). Den interaktive tavle i udskolingen. Dansk, (1), 8-11. http://mit.dansklf.dk/Tidsskrifter/Dansk/2010.aspx

2009
Hachmann, R. (2009). De smarte tavler. Dansk, (1), 28-31. http://mit.dansklf.dk/Tidsskrifter/Dansk.aspx

Roug-Andersen, Y., Larsen, J., & Hachmann, R. (2009). Sæt skrivespor Lærervejledning. Dansklærerforeningens Forlag. Sæt spor

Roug-Andersen, Y., Larsen, J., & Hachmann, R. (2009). Sæt skrivespor 2. Dansklærerforeningens Forlag. Sæt spor

2008
Roug-Andersen, Y., Larsen, J., & Hachmann, R. (2008). Sæt skrivespor 1. Dansklærerforeningens Forlag. Sæt spor